Geodeta Mosina – poznać 3 podstawowe usługi geodety

Geodeta Mosina - poznać 3 podstawowe usługi geodety

Budowa domu nigdy nie jest łatwym przedsięwzięciem. To nie tylko współpraca z firmą budowlaną, ale również z wieloma innymi specjalistami. Jednym z nich jest geodeta, którego zadaniem jest wykonanie mapy do celów projektowych, wyznaczenie granic działki czy przeprowadzenie badań kontrolnych konstrukcji w czasie realizacji obiektu. Oznacza to, że współpraca z geodetą trwać będzie przez niemal cały okres budowy domu. Dlatego warto wiedzieć, na czym dokładnie polega jego praca.

Wykonanie mapy do celów projektowych

Jak wspomniano, jednym z zadań geodety jest wykonanie mapy do celów projektowych. Warto podkreślić, że to jedno z najważniejszych zadań. Mapa jest bowiem dokumentem, na podstawie którego prowadzi się wszelkie prace projektowe. Na mapie geodeta oznaczyć musi m.in. takie elementy jak granice działki, obrysy budynków czy ukształtowanie terenu. Mapa do celów projektowych zawsze powstaje w skali 1:500. Mapa oprócz wspomnianych elementów uwzględnia także istniejące i planowane budynki, miejsca przyłączy oraz sposób odprowadzania ścieków. Gotowa mapa do celów projektowych przekazywana jest architektowi, który adaptuje ją do gotowego projektu.

Wyznaczenie granic działki

Bardzo ważnym zadaniem geodety jest wyznaczenie granic działki. Zadanie to polega na odszukaniu wszystkich punktów granicznych działki. Aby było to możliwe, geodeta musi pozyskać informacje z zasobu geodezyjnego w Starostwie Powiatowym. Wiedzieć trzeba, że wyznaczenie punktów granicznych działki może być zadaniem łatwiejszym, jak i trudniejszym. Jeśli właściciele sąsiadujących zgadzają się z przebiegiem granic, to uznaje się, że granice są prawnie przyjęte. W takiej sytuacji odszukanie punktów granicznych jest znacznie łatwiejsze. Bywa jednak tak, że działka nie ma prawnie przyjętych granic. W takiej sytuacji geodeta musi skontaktować się z właścicielami sąsiednich działek i poinformować ich, iż będzie przeprowadzał procedurę wyznaczania granic działki. Po wyznaczeniu punktów granicznych właściciele sąsiednich działek mają prawo do wyrażenia swojej opinii na ten temat. Jeśli nikt nie ma zastrzeżeń, wówczas uznaje się, że granice działki zostały ostatecznie wyznaczone.

Badania kontrolne konstrukcji w czasie realizacji obiektu

Zadaniem geodety jest również przeprowadzanie badań kontrolnych konstrukcji w czasie realizacji projektu. Geodeta dokonuje oceny stanu technicznego konstrukcji. W tym celu przeprowadza on oględziny obiektu budowlanego. Celem badania jest analiza tego, czy konstrukcja budynku powstaje w sposób prawidłowy. Geodeta upewnia się, czy podczas prac nie doszło do żadnych usterek, czy uszkodzeń. Dzięki temu właściciel budynku może mieć pewność, że powstaje on w sposób prawidłowy.

Więcej informacji i orientacyjne cennik za wykonanie tych usług znajdziesz pod adresem URL.