Na czym polega księgowość uproszczona i pełna?

Na czym polega księgowość uproszczona i pełna?

Prowadzenie własnej firmy to bardzo odpowiedzialne zadanie. Chcąc z powodzeniem działać w biznesie, należy zatroszczyć się nie tylko o dobre wyniki sprzedaży swoich produktów czy usług. Istotnym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa jest bowiem sumienne prowadzenie księgowości. W tym przypadku przedsiębiorca ma do wyboru dwa sposoby rozliczeń z Urzędem Skarbowym, a mianowicie: księgowość pełną i uproszczoną. 

Najbardziej zaawansowana forma księgowości

Regularne rozliczenia są obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Jednym ze sposobów na ich dokonanie jest prowadzenie tzw. pełnej księgowości. Ta forma stanowi najbardziej skomplikowaną i dotyczy przede wszystkim różnego rodzaju spółek jak m.in.: spółki akcyjne, spółki z o.o., spółki komandytowo-akcyjne, jawne czy cywilne. Poza tym do takich rozliczeń zobligowane są osoby fizyczne oraz spółdzielnie, których przychody w danym roku podatkowym przekroczyły 5 milionów złotych netto. Prowadzenie pełnej księgowości polega na dokładnym rozliczaniu każdej operacji finansowej, jakiej dokonało przedsiębiorstwo. Tutaj należy zarejestrować wszystkie elementy należące do majątku firmy, a także każde źródło jego finansowania. W skład tej formy rozliczeń wchodzą zatem takie dokumenty jak: księga główna, księgi pomocnicze, wykaz aktywów i pasywów oraz zestawienie obrotów i sald.

W przypadku prowadzenia pełnej księgowości warto tą usługę zlecić profesjonalistom z krakowskiego biura rachunkowego RoscoTax. Ofertę i przykładowy cennik biura za prowadzenie księgowości znajdziesz na stronie www.

Księgowość uproszczona, czyli łatwiejszy sposób na rozliczenie firmy

Prowadzenie pełnej księgowości pozwala uzyskać dokładny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Niemniej ta forma rozliczeń wymaga specjalistycznej wiedzy oraz sporych nakładów. Dlatego wiele firm chętnie korzysta z tzw. małej księgowości, czyli księgowości uproszczonej. Ten sposób dostępny jest dla podmiotów, których przychody w ciągu roku nie przekraczają 2 milionów euro. W tym przypadku podstawą dokonywania rozliczeń może być podatkowa księga przychodów i rozchodów (jeżeli podmiot korzysta z opodatkowania w skali ogólnej lub podatku liniowego), a także ewidencja przychodów (gdy firma korzysta z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych). Poza tym w określonych sytuacjach niezbędne będą dodatkowe dokumenty rejestrujące: zakup i sprzedaż VAT, przebieg pojazdów oraz ewidencja wyposażenia czy środków trwałych i wartości niematerialnych. Księgowość uproszczona ze względu na mniej skomplikowane prowadzenie jest chętniej wybieraną formą rozliczeń przez początkujących przedsiębiorców. Mając jednoosobową działalność, możemy ją nawet prowadzić samodzielnie. Warto jednak podkreślić, że rozliczenia w tej formie mogą nie dać nam pełnego obrazu finansów firmy.