Szkolenia z doradztwa personalnego Kraków

Szkolenia z doradztwa personalnego Kraków

Doradztwo personalne jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się oraz najpopularniejszych gałęzi usług w ramach HR. W efekcie coraz większym zainteresowaniem cieszą się kursy z tej dziedziny, pozwalające zdobyć umiejętności i kompetencje bardzo cenione na współczesnym rynku pracy.

Szkolenia: doradztwo personalne Kraków

Efektywne metody szkolenia personelu

Wśród krakowskich kursów wspierających wiedzę z zakresu HR warto zwrócić uwagę na zajęcia z efektywnych metod szkolenia personelu w kontekście zmian. Są one przeznaczone dla specjalistów od kadr oraz menadżerów. Można się na nich nauczyć praktycznej modernizacji schematów organizacyjnych, rozwijania umiejętności interpersonalnych i branżowych oraz tworzenie modeli kompetencyjnych w poszczególnych działach. Tego typu szkolenia trwają zazwyczaj 2 lub 3 dni, w wymiarze 16 – 24 godzin, a średnia cena to 2.500 – 3.000 PLN. Zdobyta na nich wiedza jest przydatna nie tylko na poziomie zarządzania personelem, modelowania jego rozwoju zawodowego czy ustalania priorytetów kompetencyjnych, ale sprawdzi się również w przypadku zadań związanych z projektowaniem planów szkoleniowych dla pracowników. Umiejętności te mogą być więc cenne przy aplikowaniu na stanowisko headhuntera, jak i menadżera zespołu.

Szkolenie z zakresu nowoczesnych narzędzi rekrutowania pracowników

Popularne są również kursy z zakresu nowoczesnych narzędzi rekrutowania pracowników. Szkolenia tego typu umożliwiają poznanie technik sprawnego przeprowadzania naboru kadr, tworzenia profilu stanowiska oraz portretu kandydata idealnego. Ponadto pozwalają one nauczyć się funkcjonalnego czytania dokumentów aplikacyjnych tak, aby jak najwięcej dowiedzieć się z nich o osobie ubiegającej się o pracę. Warsztaty dają również możliwość praktycznego wyćwiczenia technik prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i oceny motywacji kandydatów. Kursy z tej kategorii są przede wszystkim dedykowany rekruterom oraz specjalistom odpowiedzialnym za profilowanie personelu. Trwają one zazwyczaj jeden dzień, a ich koszt wynosi średnio 900 PLN. Ukończenie tego rodzaju szkolenia może być pomocne przy ubieganiu się o stanowisko kierownika ds. rekrutacji.

Kursy dotyczące łącznych korzyści z pracy

Warto zwrócić również uwagę na kursy dotyczące łącznych korzyści z pracy. Można na nich poznać składowe modelu łączonych korzyści pracy, walory motywacyjne benefitów, nauczyć się, czym jest lista kontrolna nagród dla pracowników, a także, na czym polega praktyczne korzystanie z narzędzi Total Rewards. Są to szkolenia przeznaczone przede wszystkim dla menadżerów, którzy chcą podnieść kwalifikacje w zakresie efektywnego zarządzania zespołem poprzez system oznak docenienia. Jednak korzyści z nich mogą wynieść również kierownicy działów, specjaliści odpowiedzialni za programy motywacyjne oraz dyrektorzy. Wiedza przekazywana na tego typu kursach znajduje bowiem zastosowanie na wszystkich poziomach organizowania pracy w firmie, prowadzenia i nadzorowania zespołu. Szkolenia z tego zakresu trwają zazwyczaj jeden dzień, a ich średni koszt to 2 000 PLN.

Kraków stwarza bardzo wiele możliwości podnoszenia kwalifikacji w dziedzinie HR, warto odkryć je wszystkie.