Pozwolenie na broń – jak przygotować się do egzaminu?

Pozwolenie na broń - jak przygotować się do egzaminu?

Pozwolenie na broń stanowi jeden z najczęściej wybieranych patentów wśród Polaków. Zgodnie z obecnym prawem, otrzymanie pozwolenia na broń wiąże się z pozytywnym zaliczeniem stosownego egzaminu państwowego, który uprawnia uczestnika to posiadania i wykorzystywania broni konkretnego typu. Oprócz egzaminu państwowego osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń zobowiązana jest do podania, jaki cel przyświeca chęci posiadania broni. Najczęstszym rodzajem broni, na które wydawane jest pozwolenie, to broń myśliwska, broń kolekcjonerska, broń do ochrony osobistej, a także broń do ochrony osób i mienia. Bez względu jednak na powód, niezbędne jest zdanie egzaminu. W jaki sposób przygotować się do takiego egzaminu? Najlepszym sposobem jest wzięcie udziału w specjalnym kursie organizowanym na strzelnicy GoToShoot.

Kurs organizowany na strzelnicy

Szkolenie stacjonarne na strzelnicy obejmuje wszystkie niezbędne elementy, które mogą okazać się przydatne podczas przystąpienia do egzaminu. Kurs taki trwa z reguły 16 godzin i jest realizowany zarówno w trybie dziennym, jak i weekendowym. Oprócz części teoretycznej kursu, który obejmuje przedstawienie sytuacji prawnej związanej z posiadaniem broni w Polsce, główną częścią będzie część praktyczna. Etap praktyczny kursu obejmuje tak ważne zagadnienia, jak umiejętność składania, rozkładania, a również ładowania broni. Ponadto, uczestnik dowie się, w jaki sposób postępować z bronią i jak nazywają się wszystkie elementy broni. Ostatnim i najbardziej ekscytującym elementem ćwiczeń praktycznych jest nauka strzelania. Wśród broni, z których uczestnik nauczy się strzelać, wymienić można pistolet Glock 17, rewolwer, pistolet maszynowy, a także strzelba.

Przygotowanie teoretyczne – zapoznanie się z przydatnymi materiałami

Ze względu na fakt, iż egzamin składa się z części teoretycznej, dobrą praktyką przed sprawdzeniem wiedzy będzie dokładne powtórzenie sobie informacji zawartych w oficjalnych dokumentach takich jak ustawa o broni i amunicji, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, a także kodeks karny. Ze względu na objętość tych dokumentów, nie warto uczyć się ich na pamięć a jedynie przeczytać i zrozumieć.

Jak wygląda egzamin?

Część teoretyczna egzaminu składa się z 10 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, z czego skuteczność musi wynosić 100%. Pytania jednak są stosunkowo łatwe dla osoby, która zapoznała się z niezbędnymi materiałami. Etap praktyczny egzaminu to strzelanie z różnych rodzajów broni. Każda z broni wymaga od nas oddania 5 strzałów. W przypadku pistoletu czy karabinu oceniane jest skupienie trafionych celów w tarczy. W przypadku strzelania ze strzelby natomiast osoba egzaminowana musi trafić w cztery z pięciu popperów ustawionych obok siebie.