Kierowanie zespołem pracowniczym – szkolenie

Kierowanie zespołem pracowniczym – szkolenie

Kierowanie zespołem pracowniczym to bardzo odpowiedzialne i wymagające zajęcie. Aby dobrze i efektywnie je sprawować potrzebna jest specjalistyczna wiedza, którą można nabyć na szkoleniach. W tym artykule postaram się je opisać, podać korzyści płynące z odbycia takiego szkolenia oraz odpowiedzieć na pytania nurtujące przyszłych managerów.

Do kogo kierowane jest szkolenie ?

Szkolenia takie są kierowane głównie do osób mających w przyszłości objąć stanowiska managerskie, na których będą musieli zarządzać zespołem. Czasami oferta taka jest też skierowana już do managerów pracujących na docelowym stanowisku. Ma to na celu rozwinięcie wiedzy na temat zarządzania grupa pracownicza i maksymalizacji efektów pracy. Szeroka oferta zapewnia korzyści z takich szkoleń wszystkim niezależnie od poziomu posiadanych umiejętności.

Na czym polega szkolenie ?

Szkolenie polega na przekazaniu szerokiej wiedzy potrzebnej do pracy na stanowisku managerskim. Jest ona przekazywana w dwojaki sposób. Część merytoryczna zawiera wiedzę teoretyczną potrzebna do zarządzania ludźmi. To bardzo ważna i szeroka część szkolenia. Zawarte są tutaj wszystkie elementy niezbędne, aby kierować praca innych. O ile wiedzę da się przyswoić wcześniej, o tyle nie można tego zrobić ze spojrzeniem na pewne tematy. Kierowanie zespołem pracowniczym to nieprzewidywalne zadanie. Wymiana ono analitycznego myślenia, umiejętności podejmowania decyzji oraz znawstwa w kontaktach bezpośrednich. Nie można przewidzieć sytuacji, w których te umiejętności będą potrzebne, ale można przyswoić wiedzę potrzeba do odpowiednich reakcji w obliczu takich zdarzeń. Adept będzie zatem szkolony z wiedzy o zachowaniach międzyludzkich, aby w razie konieczności mógł już sam odpowiednio zainterweniować.

Co wynosi ze szkolenia osoba szkolona ?

Po odbytym szkoleniu osoba taka nabywa umiejętności twardych. Oprócz szerokiej wiedzy merytorycznej na temat zarządzania zespołem takiej jak: zarządzanie kadrowe, tworzenie planów pracy, raportowanie i ocenianie pracy podwładnych, żak wynosi też umiejętności miękkie. Kierowanie zespołem to też potrzeba odpowiedniego kontaktu z ludźmi co nie jest w żadnej mierze porównywalne z wiedzą czy doświadczeniem. Tego trzeba po prostu się nauczyć.

Firma GenWhy - logoCeny za takie szkolenia są zróżnicowane w zależności od miejscowości. Nie są to duże różnice, ale odczuwalne. Najwięcej za szkolenia tego typu zapłacimy w Warszawie. W takich miastach jak Kraków, Gdańsk, Wrocław i Poznań cena będzie na podobnym poziomie. Trudno sprecyzować konkretny koszt, gdy zależy on od poziomu zaawansowania kursu, tematyki i firmy, jaka go oferuje. Przykładowe ceny to np. 1590 zł za szkolenie “Kierowanie zespołem. Trening managerski”, 1440 zł za szkolenie “Budowanie zespołu jako manager” czy 3900 zł. za certyfikowany kurs partnerstwa biznesowego.

Warto sprawdzić ofertę firmy szkoleniowej GenWhy, która oferuje przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia z zarządzania zespołem pracowników w niskiej cenie.